:: Η πύλη των ορεινών προορισμών στην Ελλάδα ::
Language ELEN

Προορισμοί » Ζαγόρι » Χρήσιμα

Χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα από δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς.

Επείγοντα

 • Αστυνομικό τμήμα Κήπων, Κήποι, Τηλ. 26530-71606
 • Αστυνομικός σταθμός Αρίστης, Αρίστη, Τηλ. 26530-41294
 • Αστυνομικός σταθμός Γρεβενιτίου, Γρεβενίτι, Τηλ. 26560-31222
 • Αστυνομικός σταθμός Καρυών, Καρυές, Τηλ. 26530-22120
 • Αστυνομικός σταθμός Τσεπελόβου, Τσεπέλοβο, Τηλ. 26530-81201
 • Ιατρείο Αρίστης, Αρίστη, Τηλ. 26530-41180
 • Ιατρείο Ασπραγγέλων, Ασπράγγελοι, Τηλ. 26530-22551
 • Ιατρείο Γρεβενιτίου, Γρεβενίτι, Τηλ. 26560-31201
 • Ιατρείο Καλουτά, Ασπράγγελοι, Τηλ. 26530-71083
 • Ιατρείο Τσεπέλοβου, Τσεπέλοβο, Τηλ. 26530-81202

Υπηρεσίες

 • Δήμος Ανατολικού Ζαγορίου, Μηλιωτάδες, Τηλ. 26560-31101, 26560-31139
 • Δήμος Κεντρικού Ζαγορίου, Ασπράγγελοι, Τηλ. 26530-22536, 26530-22537
 • Δήμος Τύμφης, Τσεπέλοβο, Τηλ. 26530-81203, 26530-81094
 • Κοινότητα Βοβούσας, Βοβούσα, Τηλ. 26560-22843
 • Κοινότητα Παπίγκου, Μεγάλο Πάπιγκο, Τηλ. 26530-41931
 • ΚΕΠ Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου, Ασπράγγελοι, Τηλ. 26530-22834, 26530-22835
 • ΚΕΠ Κοινότητας Παπίγκου, Μεγάλο Πάπιγκο, Τηλ. 26530-41931, 26530-42218
 • ΕΛΤΑ Τσεπέλοβου, Τσεπέλοβο, Τηλ. 26530-81212

Πληροφορίες

 • Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος (ΕΟΣ) Παπίγκου, Τηλ. 26530-41138
Copyright © HellenicMountains.gr - All rights reserved